Nemko

Nemko leverer både system-, produkt- og personellsertifisering til organisasjoner i inn- og utland. Gradvis har vi utviklet vårt spekter av tjenester og leverer i dag de fleste relevante sertifiseringstjenester. Som en del av Nemko-gruppen er Nemko godt forankret i et internasjonalt miljø med lange og solide tradisjoner siden 1933.

Nemko er akkreditert av Norsk Akkreditering, noe som bekrefter vår rolle som et uavhengig og nøytralt selskap. Samtidig er vi opptatt av å gi bidrag til våre kunders utvikling gjennom konstruktive tilbakemeldinger og tett dialog. Nemko har etablert kurs- og opplæringsvirksomhet med ulike tilbud, blant annet kurs i praktisk revisjonsteknikk og introduksjon til aktuelle standarder.

IQNet-medlemsskap

Nemko er eneste norske medlem av IQNet – The International Certfication Network. Nemko utsteder IQNet-sertifikat som sikrer bedriftens systemsertifikat internasjonal aksept. Nemko leverer tredjeparts sertifiseringstjenester til bedrifter som ønsker markedsadgang og som har behov for å dokumentere kvaliteten på sine produkter, tjenester og systemer.


Telefon: 22 96 03 30

Besøksadresse:
Gaustadallén 30, 0373 Oslo
Postadresse:
Postboks 73 Blindern, 0314 Oslo

www.nemko.no

KONTAKT OSS

DEL SIDEN:

Nemko kan tilby tjenester som omfatter:

Systemsertifisering
 • Kvalitet iht NS-EN ISO 9001
 • Mattrygghet iht. NS ISO 22000, FSSC 22000 og GlobalGAP
 • Miljø iht. NS-EN ISO 14001 og PEFC CoC
 • Energiledelse iht NS- EN ISO 50001
 • Arbeidsmiljø iht. BS OHSAS 18001
 • Informasjonssikkerhet iht NS ISO 27001
Produktsertifisering
 • Elektriske produkter
 • Plastrør
 • Brannklassifiserte Bygningsprodukter
Personellsertifisering
 • Termografører
 • Elsikkerhetskontrollører
 • Redningsmenn
 • Plastrørsveisere

Det tilbys også tjenester innen:

 • NS-sertifisering for ikke-elektriske produkter
 • Kurs i revisjonsteknikk samt kvalitet- og miljøledelse
 • Sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet iht. Arbeidstilsynets forskrift 1360
Les mer om Nemko sertifiseringstjenester >>

Kontaktpersoner

Markedssjef systemsertifisering

Pål Eddie

Markedssjef systemsertifisering

Karianne Teie

Sertifiseringskoordinator

Ingunn Bjerke

Kontakt Nemko


Hvis du har noen spørsmål om hvordan man kan bli sertifisert, eller hvilke type sertifikater Nemko kan hjelpe deg med, ta kontakt direkte med Nemko.

Du kan også følge Nemko på LinkedIn.

Navn

Bedrift

Telefon

E-post

Beskjed