Dovre Sertifisering AS

Dovre Sertifisering tilbyr akkreditert sertifisering av kvalitetssystemer (ISO 9001), miljøstyringssystemer (ISO 14001), arbeidsmiljø (OHSAS 18001). I tillegg tilbys gjennomføring av 3. parts revisjoner, miljøfyrtårnsertifisering, samt generelle statusanalyser av styringssystemer opp i mot de angitte standarder.

Med lang erfaring, godt kvalifiserte medarbeidere og en effektiv organisasjon, er hovedstyrken en høy grad av tilgjengelighet overfor våre kunder. Direkte kontakt mellom kunde og revisjonsleder gjør at Dovre Sertifisering på kort varsel alltid er tilgjengelig for konsultasjoner relatert til sertifiseringer, oppfølgingsbesøk og reviosjonsprosessen for øvrig.

Tjenester innen:

Besøksadresse: Engelsminnesg. 24,
4008 Stavanger
Postadresse: Postboks 143, 4001 Stavanger
Telefon: 51 84 10 07
www.dovresertifisering.no

KONTAKT OSS

Våre kontorer:
Stavanger


DEL SIDEN

I tillegg tilbys følgende tjenester

  • Gjennomføring av status-/ GAP analyser uavhengig av sertifisering
  • Gjennomføring av 2. parts revisjoner etter forespørsel fra bedrifter
  • Deltagelse som sparringspartner ved etablering og implementering av styringssystemer
    (Det er her viktig å presisere at Dovre Sertifisering AS ikke påtar seg rollen som konsulenter ved etablering av styringssystemer, men er bidragsytere i prosessen ved at vi kan verifisere om systemet samsvarer med krav i gjeldende standard.)

Kontaktpersoner

Daglig leder / Revisjonsleder

Leif Sivertsen

Kontakt Dovre Sertifisering

Revisjonsleder

Atle Storås

Kontakt Dovre Sertifisering

Revisjonsleder

Karleiv Friestad

Kontakt Dovre Sertifisering

Dovre Sertifisering AS

Hvis du har noen spørsmål om hvordan man kan bli sertifisert, eller hvilke type sertifikater Dovre Sertifisering kan hjelpe deg med, ta kontakt direkte med Dovre Sertifisering.


Navn

Bedrift

Telefon

E-post

Beskjed